śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech hydrologicznych (j. eutroficzne, dystroficzne, oligotroficzne, słone i inne), oraz charakteru i genezy mis jeziornych (j. polodowcowe, tektoniczne, zaporowe, deltowe i inne) (tab. 6, 7).

Typy genetyczne jezior:

Etapy rozwoju jezior: w skali czasu geologicznego jeziora są zjawiskiem krótkotrwałym. Ulegają stopniowemu zasypywaniu materiałem skalnym niesionym przez wpływające do nich rzeki. Proces akumulacji wzmagany jest przez roślinność wodną porastającą brzegi jeziora. W czasie rozwoju życia w jeziorze zmienia się ilość substancji odżywczych zawartych w wodzie.

Etapy rozwoju jezior:

W klimatach suchych jeziora, które są najczęściej słone, po wyparowaniu wody zamieniają się w solniska.

Największe powierzchniowo jeziora świata

Jezioro

Kontynent

Pole powierzchni w km2

Kaspijskie

Azja

374 000

Górne

Ameryka Północna

82 000

Wiktorii

Afryka

69 000

Huron

Ameryka Północna

60 000

Michigan

Ameryka Północna

58 000

Aralskie

Azja

34 000

Tanganika

Afryka

33 000

Bajkał

Azja

32 000

Najgłębsze jeziora świata

Jezioro

Kontynent

Głębokość w m

Bajkał

Azja

1620

Tanganika

Afryka

1463

Kaspijskie

Azja

1025