wzrost temperatury wraz ze wzrostem wysokości, odwrócenie naturalnego w troposferze spadku tej temperatury.