urządzenia i instytucje niezbędne do właściwego funkcjonowania gospodarki. Wyróżnia się infrastrukturę techniczną obejmującą urządzenia komunikacyjne, energetyczne i melioracyjne oraz infrastrukturę społeczną obejmującą instytucje naukowe, oświatowe, administracyjne i kulturalne.