najbardziej na południe wysunięty punkt Afryki znajdujący się na obszarze Republiki Południowej Afryki.