dział energetyki oparty na niekonwencjonalnych źródłach energii. Zajmuje się wykorzystywaniem energii promieniowania Słońca oraz budową urządzeń służących do jej przetwarzania na energię elektryczną lub cieplną (np. baterii słonecznych).