Górnośląski Okręg Przemysłowy. Największy w Polsce okręg przemysłowy. Jest to typowy okręg surowcowy, zlokalizowany w zagłębiu węgla kamiennego. Dominuje tu przemysł ciężki - górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza (Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ruda Śląska), energetyka (Jaworzno, Łaziska Górne) i przemysł maszynowy (Sosnowiec, Katowice, Mikołów). Intensywny rozwój przemysłu ciężkiego doprowadził do ogromnej dewastacji każdego elementu środowiska naturalnego. Znajduje się tu największe w Polsce skupienie ludności. Pewną barierą w rozwoju okręgu jest brak wysoko kwalifikowanej siły roboczej.