podłużne obniżenie skorupy ziemskiej powstałe z reguły w rejonie subdukcji, na obrzeżach płyt litosfery. Geosynklina wypełnia się osadami, które ulegają sfałdowaniu, a następnie wypiętrzeniu.