nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między jej elementami, a także pomiędzy środowiskiem geograficznym a działalnością społeczeństw ludzkich. Powłoka ziemska to zewnętrzna część naszej planety do takiej głębokości i wysokości, do jakiej sięga działalność ludzi.