wielkość materiału okruchowego, z którego zbudowana jest skała. Wyróżnia się cztery główne frakcje, będące jednocześnie podstawą podziału skał okruchowych na poszczególne typy. Są to: frakcja żwirowa (wielkość okruchu powyżej 2 mm), frakcja piaskowa (2-0,1 mm), frakcja pylasta lub mułowa (0,1-0,01 mm), frakcja iłowa (poniżej 0,01 mm).