stan uzyskiwania liczebnej przewagi kobiet nad mężczyznami na danym terenie. Jej stopień zależy od gospodarczej struktury i typu osadniczego tego terenu oraz od struktury wiekowej ludności. Występuje więc m.in. na obszarach: