kierunek polityki gospodarczej państwa kapitalistycznego polegający na tworzeniu przedsiębiorstw państwowych, przejmowaniu przez państwo przedsiębiorstw prywatnych lub tworzeniu przedsiębiorstw mieszanych, prywatno-państwowych.