społeczny proces prześladowania i traktowania pewnej grupy danego społeczeństwa jako niższej ze względu na różnice rasowe, narodowościowe, religijne, klasowe lub płci (dyskryminacja kobiet). Najczęściej istnieje pomimo prawnej równości wszystkich obywateli na terenie danego państwa, niekiedy może być jednak poparta ustawodawstwem.