statek przewożący ładunki masowe, nie znajdujące się w kontenerach.