forma akumulacji rzeki. Nagromadzenie osadów (nanosów rzecznych) przy ujściu rzeki do morza lub do jeziora w postaci charakterystycznego stożka. Na obszarze delty rzeka dzieli się zazwyczaj na wiele odnóg (ramion), pomiędzy którymi mogą tworzyć się płytkie jeziora deltowe lub bagna.