lewy dopływ Niemna o długości 142 km ( w Polsce 108 km). Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Suwalskim w pobliżu miejscowości Wiżajny. Uchodzi do Niemna na terenie Białorusi.