ciemna żyłowa skała magmowa posiadająca drobne kryształy. Składa się głównie z plagioklazu, biotytu, piroksenu i amfibolu. Jej nazwa pochodzi od miasta Cieszyn.