największa religia monoteistyczna, skupiająca około 1,8 mld wyznawców. Swój początek bierze od działalności Jezusa Chrystusa, podstawę stanowi Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym (Biblii) oraz Tradycji. Chrześcijaństwo dominuje w Europie, obu Amerykach, Australii, Nowej Zelandii oraz na Filipinach. Dość dużo chrześcijan żyje również w południowej i środkowej Afryce. Chrześcijanie podzieleni są na 4 duże odłamy: katolików - ponad 1 mld, protestantów - prawie 400 mln, prawosławnych - ponad 170 mln, anglikanów - blisko 80 mln.