stolica Australii znajdująca się w południowo-wschodniej części kraju na obszarze Wielkich Gór Wododziałowych nad rzeką Molongo. Liczy 310 tys. mieszkańców.