las szpilkowy lub mieszany strefy klimatów umiarkowanych. W jego składzie gatunkowym występują głównie drzewa szpilkowe - sosna, świerk, jodła, modrzew oraz drzewa liściaste - osika, jarząb, brzoza. Bory rosną na słabych glebach bielicowych. W Polsce najczęściej spotykanym typem boru jest bór sosnowy. Runo leśne tego boru stanowią rośliny kwasolubne, takie jak borówki, wrzos i mchy. Górską odmianą boru jest górnoreglowy bór świerkowy.