miejsce przecięcia się największego skupienia linii sił pola magnetycznego z powierzchnią Ziemi. Według przyjętych konwencji obecnie północny biegun magnetyczny Ziemi znajduje się na obszarze Antarktydy, natomiast południowy biegun magnetyczny na obszarze Grenlandii. Ziemskie bieguny magnetyczne są dość znacznie oddalone od biegunów geograficznych, a dodatkowo ich położenie ulega zmianom.