stolica Gambii leżąca nad Oceanem Atlantyckim. Liczy około 271 tys. mieszkańców.