doktryna filozoficzna zaprzeczająca istnieniu Boga i sił nadprzyrodzonych.