segregacja rasowa, która miała miejsce w Republice Południowej Afryki polegająca na ustawowym oddzieleniu ras. Ludność kolorowa (Murzyni, Mulaci, Hindusi) pozbawiona była pełni praw obywatelskich. Ludność ta podlegała także innym ograniczeniom związanym z miejscem zamieszkania (np. bantustany). Niektóre lokale, szkoły, publiczne środki transportu przeznaczone były wyłącznie dla ludności białej i ludność innych ras nie miała do nich wstępu. Apartheid został potępiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Został zniesiony w RPA w 1992 roku.