najwyższe pasmo górskie Wielkich Gór Wododziałowych w Australii z najwyższym szczytem Górą Kościuszki (2228 m n.p.m.).