wielkość, która charakteryzuje zdolność powierzchni do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. W geografii termin ten stosowany jest najczęściej jako stosunek ilości promieniowania słonecznego odbitego od powierzchni do ilości promieniowania padającego.