proces niszczenia wysokiego brzegu morskiego przez fale morskie, głównie fale przyboju.

Działanie fal prowadzi do powstania podcięć i nisz abrazyjnych w skale. Powoduje to obrywanie się brzegu. Tworzy się ściana skalna zwana klifem lub falezą. Oberwany materiał skalny jest rozkruszany przez fale. Ciągły ruch wody morskiej wraz z nagromadzonym materiałem skalnym powoduje niszczenie dna i formowanie się platformy abrazyjnej. Jest to płaska powierzchnia, słabo nachylona w kierunku morza. Przedłużeniem platformy abrazyjnej w stronę morza jest platforma akumulacyjna, zbudowana z osadzonego materiału skalnego pochodzącego z niszczenia brzegu. Tempo niszczenia klifu jest uzależnione od odporności skały.

Abrazja na wybrzeżu klifowym