duży obszar wyżynny leżący w północnej i zachodniej Etiopii oraz na terytorium Erytrei.