H. Sienkiewicz Pan Wołodyjowski, bohaterka drugoplanowa; żona Michała Wołodyjowskiego; JEZIORKOWSKA BARBARA.