A. Saint-Exupéry Mały Książę, bohater drugoplanowy; mieszkaniec asteroidy 325, wszystkich przybyszów traktuje jako poddanych. Autor zamieścił krótką charakterystykę tej postaci: "(...) bardzo pragnął, by go szanowano. Nie tolerował nieposłuszeństwa. Był monarchą absolutnym. Był jednak bardzo dobry, więc wydawał rozsądne rozkazy". Rozsądne rozkazy króla polegały po prostu na tym, że zawsze wymagał tego, co w danej chwili miało miejsce: rozkazał Małemu Księciu ziewać, ponieważ ten był bardzo zamęczony i nie mógł opanować ziewania.