H. Sienkiewicz W pustyni i w puszczy, bohater drugoplanowy; pochodził z plemienia Wa-hima i był synem króla Fumby. Pamiętał, w jaki sposób dostał się do niewoli, ale nie potrafił określić, gdzie leży jego kraj. Stasia od razu uznał za swego pana, ponieważ chłopiec ocalił mu życie. Młody Murzyn znacznie lepiej niż Staś znał afrykańską przyrodę, więc służył mu radą i pomocą.

Był krępy, mocno zbudowany, szybki i zwinny. Najbardziej lubił jeść i leniuchować, lecz wbrew tym upodobaniom okazał się bardzo pracowity: zajmował się gospodarstwem, wędził i suszył mięso, chodził ze Stasiem na polowania, budował ogrodzenia z kolczastych gałęzi (zeriba). Bardzo zabawne są wyobrażenia Kalego na temat tego, co dobre i co złe (jak Kali ukraść krowę - to dobrze, jak Kalemu ukraść krowę to źle) i nawet nauki Stasia, który nawracał Murzyna na chrześcijaństwo, niewiele tu zmieniły.