A. Mickiewicz Pan Tadeusz, bohater epizodyczny; postać historyczna, uczestnik wojny o Konstytucję 3 - maja 1792, powstania kościuszkowskiego - 1794, kampanii napoleońskiej - 1812.