J. Swift Podróże Guliwera, bohater epizodyczny; słynny londyński chirurg, u którego Guliwer uczył się medycyny, zanim pojechał na uniwersytet do Lejdy.