Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; Saracen, doradca króla Marsyla