S. Żeromski Ludzie bezdomni, bohater epizodyczny; lekarz, dyrektor zakładu w Cisach