J. Andrzejewski Popiół i diament, bohater epizodyczny; wiceprezydent Ostrowca, również karierowicz, który szuka poparcia wpływowych osób. Swoje kontakty z emigracyjnym rządem londyńskim uważa za błąd, podobnie jak przynależność do Stronnictwa Demokratycznego, gdyż utrudnia mu to polityczną karierę. Aby te błędy naprawić, nawiązuje kontakty z członkami PPR