J. Andrzejewski Popiół i diament, bohater epizodyczny; prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego mianowany właśnie ministrem. Oceniany jest jako spryciarz i karierowicz. Przed wojną był średnim dziennikarzem, w czasie wojny znalazł się w Związku Radzieckim, skąd do Polski przybył z Pierwszą Armią. W krótkim czasie został prezydentem miasta