G. Orwell Folwark zwierzęcy, bohater epizodyczny

W znaczeniu dosłownym: Zasłużony wieprz, który zdobył wiele nagród na wystawach rolniczych, dlatego był znany jako "Piękność z Willingdon". Major cieszył się wielkim szacunkiem na farmie, ponieważ był mądry i łagodny, a jego wiek dawał mu przewagę doświadczenia nad innymi zwierzętami. To na wezwanie starego knura zwierzęta zostały zwołane do stodoły i tam Major, jako autorytet, uświadomił im, jakiej niesprawiedliwości i okrucieństwa doświadczają ze strony ludzi. Pierwszy zaczął nazywać zebranych zwrotem "towarzysze", zapoczątkował w ich umysłach pragnienie wolności i zasiał ziarno buntu. Działał z pobudek szlachetnych, naprawdę wierzył w solidarność i lepszą przyszłość dla zwierząt, jeżeli zjednoczą się w Republikę Zwierząt. Sformułował dla nich siedem przykazań, nauczył hymnu pod tytułem Zwierzęta Anglii. Wkrótce zdechł ze starości, ale jego myśli i nauki pozostały w sercach czworonożnych mieszkańców folwarku

W znaczeniu przenośnym: Stary Major to wyobrażenie filozofa, głoszącego idee sprawiedliwości społecznej, naiwnego, lecz szczerego marzyciela, który ma na celu natchnąć ludzi dążeniem do szczęścia, lepszej przyszłości i rozwoju