W. Szekspir Makbet, bohater epizodyczny; oficer pod rozkazami Makdufa