Biblia; bohater przypowieści O miłosiernym Samarytaninie. Wygłosił ją Jezus i zawarł w niej słynne słowa o miłości bliźniego, którego należy kochać jak siebie samego. Postępowanie Samarytanina jest ilustracją tych słów. Nie przeszedł obojętnie obok rannego, opatrzył jego rany, zawiózł do gospody i zapłacił za opiekę nad nim aż do wyzdrowienia. Okazuje miłość każdej istocie ludzkiej, a także litość, miłosierdzie, dobroć