I. Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, bohaterowie epizodyczni; jest to rodzina sarmacka. Matka jest osobą niewykształconą, nie interesują jej sprawy światowe, problemy ojczyzny. Ojciec ogranicza się do sąsiedzkich sporów i obficie zakrapianych alkoholem szlacheckich biesiad. Oboje uważają, że nauka nie jest potrzebna do życia. Właściwie nie wychowują swojego syna, Mikołaj sam musi zdobywać doświadczenie, metodą prób i błędów