J. Szaniawski Żeglarz, bohater epizodyczny; bierze udział w tworzeniu mitu o Żeglarzu - bohaterze