J. Andrzejewski Popiół i diament, bohaterowie epizodyczni; hrabiostwo, goście Staniewiczowej, starają się z jej pomocą wyjechać z kraju. Żyją nadzieją powrotu dawnego ładu i odzyskania dawnego znaczenia i majątku