M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, bohater epizodyczny; sekretarz zarządu spółdzielni mieszkaniowej, aresztowany po zeznaniach Bosego za branie łapówek