Sofokles Król Edyp, bohater epizodyczny; przybywa, by potwierdzić prawdę o pochodzeniu Edypa, to on jest pasterzem, który zaniósł niemowlę na dwór władcy Koryntu. Jest koronnym świadkiem tego, że Edyp to syn Lajosa i Jokasty