W. Szekspir Romeo i Julia, bohaterka epizodyczna; niania opiekująca się Julią od pierwszych chwil jej życia. Ma niewyparzony język i jest gadułą. Sprytna i wierna swej panience, niespodziewanie zawodzi ją w decydującym momencie. Cynicznie doradza dziewczynie, by ta popełniła krzywoprzysięstwo, by kierowała się w swym postępowaniu wyrachowaniem i chłodną kalkulacją. Życie uczyniło piastunkę cyniczną, ale też jej cynizm stał się jedną z przyczyn śmierci powierzonego jej opiece dziecka