J. Andrzejewski Ciemności kryją ziemię, bohater epizodyczny; ojciec przełożony zakonu dominikanów w Villa-Real, zwierza się Torquemadzie ze swych marzeń i zostaje surowo skarcony