M. Dąbrowska Noce i dnie, przodek Barbary, nie występuje bezpośrednio, jest o nim mowa; dziad Barbary, hulaka i utracjusz, stracił majątek Lorenki, niewiele pozostawiając w spadku