I. Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, bohater zbiorowy; mieszkańcy wyspy Nipu, tworzą wzorowe, nowoczesne, oświecone społeczeństwo

Charakterystyka: Kierują się zdrowymi zasadami moralnymi, sprawiedliwością, poszanowaniem starszych, miłością bliźniego. Panuje wśród nich równość, nie ma wyzysku

Ustrój, panujący na wyspie, jest oparty na równości wszystkich ludzi, podstawowymi zasadami, którymi kierują się Nipuańczycy są: zgoda i miłość, brak "zwierzchności politycznej oprócz naturalnej rodziców nad dziećmi", nie istnieje pojęcie władzy, nie ma władcy, każdy obywatel czuje się dzięki temu odpowiedzialny za siebie, swoją rodzinę i swój kraj

Mieszkańcy wyspy prowadzą spokojne, skromne życie (stoły z darni w cieniu sadów, wspólne spożywanie zwykłych, niewyszukanych potraw), cechą ich egzystencji jest prostota; żyją w zgodzie z naturą, nie występują przeciw jej prawom, dlatego zachowują wewnętrzną harmonię, spokój, pogodę ducha, zdrowie

Wszyscy mieszkańcy wyspy pracują, uważają, że to podstawowy obowiązek człowieka, dlatego nie traktują pracy jako przymus, nieszczęście; przynosi im ona satysfakcję, radość i oczywiście materialne korzyści, ponieważ na wyspie nie istnieje wyzysk, co wynika z równości wszystkich obywateli; Nipuańczycy żyją więc z dostatku i korzystają z efektów swojej pracy

Na wyspie nie istnieją wartości negatywne, mieszkańcy osiągnęli to w bardzo prosty, typowo utopijny sposób, wyrzucili ich nazwy z języka, nie istnieją więc dla nich takie pojęcia, jak: zło, kłamstwo, zdrada, pochlebstwo, kradzież, choroba. Nie ma związanych z nimi zawodów prawników i lekarzy. Zdołali też wykorzenić negatywne postawy: pochlebcy, służalca itp. Posługują się prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem, unikają wyrazów wieloznacznych, niejasnych, dbają o to, by w ich mowę, a co za tym idzie świat wartości, nie wkradł się fałsz i by zawsze zostali właściwie zrozumiani. Dzięki temu unikają wszelkich kompromisów, niedomówień; mają wpojoną odpowiedzialność za słowa i za swoje czyny

Rola w utworze: idealne społeczeństwo, wzór do naśladowania