W. Gombrowicz Ferdydurke, bohaterka trzecioplanowa; udziela się społecznie, działa w różnych komitetach, jest zwolenniczką swobodnego zachowania