Molier Mieszczanin szlachcicem, bohaterka epizodyczna; służąca pana Jourdain, pyskata, ale o dobrym sercu